Zawiadomieni o Walnym Zgromadzeniu

ZAWIADOMIENIE
o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI” w Poznaniu, działając na podstawie art. 8³ ust. 2 i ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 845), w związku z§ 110 ust.1 i § 111 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że w dniu 26 października 2023 r. o godzinie 17:30 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w sali konferencyjnej Kompanii Piwowarskiej S.A. przy ul. Szwajcarskiej 11, 61-285 Poznań.”

Dokumenty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Walne zgromadzenie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.