Organy Spółdzielni

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

mgr inż. Tomasz Szymański                    Prezes Zarządu

mec. Kinga Książkiewicz                         Członek Zarządu

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI

Zbigniew Rusak                       – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Szała                        – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Lewandowska      – Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Szulejko                    – Członek Rady Nadzorczej

Apolonia Wojciechowska     – Członek Rady Nadzorczej

 

W strukturze organizacyjnej Rady Nadzorczej funkcjonują dwie komisje stałe:

KOMISJA REWIZYJNA:

Apolonia Wojciechowska     – Przewodnicząca Komisji

Tomasz Szulejko                    – Członek Komisji

 

KOMISJA INWESTYCYJNO – REMONTOWA

Wojciech Szała                       – Przewodniczący Komisji

Katarzyna Lewandowska     – Członek Komisji