O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” w Poznaniu powstała w 1987r.   z inicjatywy pracowników zatrudnionych w ówczesnych Zakładach Piwowarskich w Poznaniu, Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 2, Poznańskim Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjnych „Instal” i Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż”.

Walne Zgromadzenie założycielskie odbyło się w dniu 5 sierpnia 1987r., a w dniu 20 listopada Spółdzielnia została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu jako Międzyzakładowa Spółdzielni Mieszkaniowa „Zrzeszeni”. Obecną nazwę, po wykreśleniu wyrazu „Międzyzakładowa”, Spółdzielnia nosi od 7 maja 1994r.

W 1987r. Spółdzielnia pozyskała w wieczystą dzierżawę tereny o pow. 4,2 ha, zlokalizowane w jednym z ładniejszych rejonów Poznania, w pobliżu Jeziora Maltańskiego. Na terenach tych, w latach 1989-1995 pobudowano 20 budynków mieszkalnych wielorodzinnych repliki zegarków i 82 sztuki garaży i miejsc postojowych, a powstałemu osiedlu nadano nazwę Przemysława. Budynki te, jako jedne z pierwszych w Poznaniu, po okresie panowania budownictwa wielkopłytowego, zostały wykonane w technologii ścian murowanych, z dachami mansardowymi, krytymi dachówką ceramiczną.

W 2001r. Spółdzielnia pozyskała w wieczystą dzierżawę działkę o powierzchni 1,4 ha, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego osiedla, na której zostało pobudowanych 5 następnych budynków mieszkalnych i 59 szt. garaży

Aktualnie Spółdzielnia zarządza zasobami lokalowymi o powierzchni użytkowej 37.468,2m², w tym :

-> powierzchni mieszkalnej 33.454,9m² – 556 mieszkań

-> powierzchni garażowej i miejsc postojowych 2.215,6m² – 119/22 garaży/m.post.

-> pomieszczeń o innym przeznaczeniu 1.797,7m²

Spółdzielnia zrzesza 664 Członków, a na Osiedlu Przemysława zamieszkuje około 1500 mieszkańców.