Kontakt

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„ZRZESZENI”

Os. Przemysława 21, 61-064 Poznań

NIP: 777-00-06-137

Regon: 001284028

Nr KRS: 0000134154

Nr konta PKO BP S.A. V Oddział Poznań 84 1020 4027 0000 1802 0035 4613

Zarząd Spółdzielni pełni dyżur w:

Poniedziałki 15:00 – 17:00

Dział Techniczny i Administracja Osiedla czynne są w godzinach:

Poniedziałki i Środy 8:00 – 17:00

Wtorek, Czwartek i Piątek 7:40 – 15:00

Biura Spółdzielni (księgowość, czynsze, sekretariat)  czynne są w godzinach:

Poniedziałki 8:00 – 17:00

Wtorek, Środa, Czwartek i Piątek 7:15 – 15:00

Telefony: +48 61 874 84 23

Mail: biuro@zrzeszeni.com
          radanadzorcza@zrzeszeni.com