Dostęp do Panelu Czynsze24

Informujemy, że dla mieszkańców uruchomiony został Panel Czynsze24.
Panel służy do przeglądania podstawowych informacji dotyczących państwa lokalu.

W celu założenia konta należy przyjść do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej ZRZESZENI i złożyć pisemny wniosek.

Korzystanie z Czynsze24 jest bezpłatne.

Zrezygnować można w każdej chwili poprzez zgłoszenie tego faktu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Zrzeszeni.

Wniosek o założenie konta w panelu czynsze24.

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Dostęp do Panelu Czynsze24 została wyłączona

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat eksploatacyjnych.

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat eksploatacyjnych.

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat eksploatacyjnych. została wyłączona

KOMUNIKAT: Wymiana drzwi wejściowych

Szanowni Państwo

W związku z pojawieniem się w Państwach skrzynkach listowych ulotek informujących o wymianie drzwi wejściowych do mieszkań, które w znaczący sposób mogą sugerować, że refundację części kosztów wymiany ponosi Spółdzielnia, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” informuję, że nie zawarł współpracy z żadną firmą wykonującą w.w. usługi oraz że Spółdzielnia nie wymienia i nie refunduje wymian drzwi do mieszkań. Ostrzegamy przed osobami oferującymi usługi rzekomo za pośrednictwem Spółdzielni.

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania KOMUNIKAT: Wymiana drzwi wejściowych została wyłączona

Kontrola Instalacji Gazowej i przewodów Wentylacyjnych

Kontrola Instalacji Gazowej i przewodów Wentylacyjnych

Os. Przemysława 1, 2, 3 i 4                  w dniu 8.01.2024 r.
Os. Przemysława 5, 6, i 7                     w dniu 9.01.2024 r.
Os. Przemysława 8, 9, 10 i 11              w dniu 10.01.2024 r.
Os. Przemysława 12, 13, 14 i 15          w dniu 11.01.2024 r.
Os. Przemysława 16, 17, 18, 19 i 20    w dniu 12.01.2024r.
Os. Przemysława 22, 23 i 24                w dniu 15.01.2024 r.
Os. Przemysława 25 i 26                      w dniu 16.01.2024 r.

w godz.9.00 – 11.00 i 16.00 – 18.00.

PROSIMY O UDOSTĘPNIENIE MIESZKAŃ
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

W trosce o Państwa bezpieczeństwo Administracja Osiedla przeprowadza obowiązkową, coroczną kontrolę instalacji gazowej i wentylacyjnej. Przeprowadzenie kontroli jest ustawowym, prawnym obowiązkiem Spółdzielni (podstawa prawna: art. 62 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami)
Przegląd prowadzi firma: K. A. Zych tel. 660 763 095 i 663 786 276
Pracownicy firmy będą wyposażeni w imienne identyfikatory.

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Kontrola Instalacji Gazowej i przewodów Wentylacyjnych została wyłączona

Odczyt stanu wodomierzy

W związku z okresem rozliczeniowym poboru wody w Państwa skrzynkach pocztowych zostały umieszczone druki do odczytu stanu wodomierzy. W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” prosi o samodzielny odczyt wodomierzy oraz dostarczenie wypełnionych druków do administracji osiedla lub przesłanie skanu na adres mailowy: czynsze@zrzeszeni.com
Odczyty wodomierzy prosimy dostarczyć najpóźniej do dnia 22.12.2023r.
W przypadku braku odczytów wodomierzy w wyznaczonym terminie, rozliczenie dokonane zostanie zgodnie z punktem 2.3.3 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w SM „Zrzeszeni” w Poznaniu.

Stan liczników wody.pdf

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Odczyt stanu wodomierzy została wyłączona