Komunikat

Szanowni Mieszkańcy,

Niniejszym informujemy, że do Zarządu SM,,Zrzeszeni” wpłyną wniosek z dnia 10 maja 2024 roku w przedmiocie wycięcia drzewa zlokalizowanego przy budynku 4a, 4b.

W nawiązaniu do powyższego Zarząd SM,,Zrzeszeni” zwrócił się do właściwego organu w celu wydania opinii na temat zasadności wycinki drzewa.

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

Walne Zgromadzenie

Zaktualizowane zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad
Walnego Zgromadzenia
.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Walne Zgromadzenie została wyłączona

Komunikat

Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” w Poznaniu
informuje że, podjął decyzję o zakończeniu sezonu grzewczego
2023/2024 z dniem 15 maja 2024r.

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

Komunikat

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością wykonania prac miejskiej sieci ciepłowniczej w dniu  13.05.2024 od godziny 5:30 do godziny 20:30 na Os. Przemysława 1-26 nastąpi przerwa w dostawie ciepła, w tym również ciepłej wody.

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

Komunikat

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona